Robbanásbiztos villanymotor >> Mi az az ATEX? Robbanásbizos termék kiválasztása.

Hogyan kezdjünk neki? Robbanásbiztos termék kiválasztása?*

Megnevezés:

Mi az az ATEX? Robbanásbizos termék kiválasztása.

Leírás:

Robbanásveszélyes a technológiája, felhasznált anyag vagy anyagok?
Erre nem lehet itt válaszolni. De fontos, hogy számos olyan anyag van aminek a gőze vagy a pora robbanást okozhat megfelelő körülmények kialakulása esetén. Például cukor vagy éppen az alumínium pora.
Szükség van-e rá?
Igen, ha a hatályos előírások szerint egy adott gyár, üzem, raktár, vagy szolgáltatónál jelen van robbanásveszélyes anyag. Fel kell mérni a lehetséges kockázatot, el kell végezni a kockázatértékelést és az előírások szerint meg kell minden olyan feltételt teremteni ami a biztonságos munkavégzést biztosítja. Ezt saját szakember vagy külsős szakcég végezheti el.
Mi lesz az eredmény? Ha elkészült a szakmailag és a hatályos szabályokat figyelembe vevő dokumentáció, akkor ki lehet választani a megfelelő védettségű berendezést.
Mit kell mindenképpen megadni egy berendezés kiválasztásához?
Először is hogy hol alkalmazzuk a berendezést:
I → mélybányászati alkalmazás
II → földfelszín feletti alkalmazás
Mi van jelen G → gáz  vagy D → por
Ez még nem elégséges a kiválasztáshoz. Szükséges annak is a meghatározása, hogy az üzemen belül melyik zóna területen működik az adott berendezés. Ehhez szükséges a dokumentáció Zóna térképe, Zóna besorolása.

Példa zónabesorolásra
Ennek megfelelően
gáz esetén Zóna0, Zóna1, Zóna2 területek vannak,
por esetén Zóna20, Zóna21, Zóna22 területek vannak. A Zónákon kívüli területeken működő berendezéseknek nem kell ATEX előírás szerinti védettséggel rendelkezniük, kivétel ha az kapcsolódik egy Zónában működő berendezéshez.
Fontos tudni természetesen a robbanásveszélyes anyagot vagy anyagokat és ennek megfelelően a maximálisan megengedhető felületi hőmérsékletet. Por esetén ismerni kell, hogy az adott anyag porként vagy szálas anyagként van-e jelen és a por vezető vagy nem vezető villamos tulajdonsággal rendelkeznek-e?
Ez már elégséges egy berendezés kiválasztásához
példa  
IIG Zóna 1 hidrogén gáz
IID Zóna 22 gabona por nem vezető T 120° C
Mit nem fontos megadni egy berendezés kiválasztásához, de meghatározható?
A berendezés védettségét. Számos esetben meghatározza ezt a felhasználó, de erre nincs szükség. Bízzuk a gyártóra, hiszen a gyártmány ATEX tervezője kiválasztja a megfelelő védettséget. Azért sem szerencsés a védettség meghatározása, mert evvel korlátozhatjuk a lehetőségeket befolyásolja az alkalmazható berendezéseket. Miért lehet mégis előnyös, ha körültekintően előírunk bizonyos védettséget vagy kizárunk egyeseket.  Ha a bármi körülmény indokolja azt a biztonság megtartása mellet.
Például olcsóbb tömszelence kell egy „e”-s védettségű berendezésbe mint egy „d”-s védettségűbe. De előírható egy fém „d”-s védettségű tömszelence ha a mechanikai igénybevétel indokolja azt.

Csak villamos berendezésekre vonatkozik az ATEX előírás?
Nem!   A nem villamos berendezésekre is vonatkozik a jogszabály! Minden olyan berendezésnek kell ATEX szerinti dokumentált védettséggel rendelkezni, amely veszélyforrás lehet az adott robbanásveszélyes térben. Így a tengelykapcsolónak a hajtóműnek a szivattyúnak és a ventilátornak is. A felsorolás nem teljes!
Mit kell tennem ha egy meglévő berendezést cserélek le?
Ha a technológiában alkalmazott berendezés robbanásbiztos volt, akkor addig robbanásbiztos berendezésre kell cserélni, amíg a dokumentációban nem rendelkeznek arról, hogy a tér nem veszélyes térré „változott”. A csere berendezés védettsége feleljen meg a dokumentációban rögzítettnek.
Mikor alkalmazható egy robbanásbiztosnak mondott berendezés?
Egy robbanásbiztos termék, akkor alkalmazható, ha a gyártmány dokumentációja érvényes és megfelel a gyártáskor érvényes szabályoknak szabványoknak és a berendezés védettsége teljesíti ebben a dokumentációban szereplő műszaki feltételeket.

*Fontos!  Ez az anyag nem elégséges egy előírás szerinti kiválasztáshoz csak segítséget nyújt az ATEX irányelvek megismeréséhez.

 

 

 

Cikkek:

- Miért van szükség robbanásbiztos motorra a cukorgyárban?